Ustawa F-Gaz

Certyfikat F-Gaz firmowy Masterklima Mariusz Jóźwiak

Certyfikat F-Gaz firmowy Masterklima Mariusz Jóźwiak

ustawa-f-gazowa-1

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-Gaz)

Etykietowanie oraz informacje dotyczace produktow i urzadzen no.12018

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.