Działanie i zastosowanie agregatu wody lodowej

W artykule tym postaramy się wyjaśnić specyfikę oraz możliwe zastosowanie agregatów wody lodowej chłodzonej wody lub powietrzem. Nim jednak przejdziemy do szczegółowym analizy oraz zastosowania agregatu wody lodowej, warto zastanowić się nad zdefiniowaniem urządzeń.

Agregaty wody lodowej – definicja

Agregaty wody lodowej są urządzeniami, których zadanie polega na odprowadzaniu ciepła z cieczy. Znajdują one wieloaspektowe, rozmaite zastosowanie w klimatyzacji poprzez dostarczanie powietrza lub cieczy o określonej niskiej temperaturze do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych.

Agregat wody lodowej – system klimatyzacji

Biorąc pod lupę system klimatyzacji – woda lodowa, która wytworzona jest w chillerze (schładzaczu cieczy) dociera do wentylatorowych wymienników ciepła, albo innego rodzaju urządzenia końcowego. Po tym, jak ciecz w danych wymienniku zostanie ogrzana, wraca ona znów do agregatu. W przemyśle na przykład ciecz, która schłodzona została w parowniku, przy pomocy systemu pomp dystrybucyjnych, trafia kolejno do odpowiednich chłodnic. Chłodnice te znajdują swoje zastosowanie w kontrolowanym chłodzeniu produktów, mechanizmach i maszynach dzieli dziedzin przemysłu. Najczęściej wykorzystuje się je w przemyśle tworzyw sztucznych – w przebiegu wtrysku i rozdmuchu, w celu schłodzenia oleju w czasie obróbki metali, czy odlewania środków chemicznych. Ponadto – w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, w procesie wytwarzania papieru i cementu. Niezwykle użyteczne są do chłodzenia zasilaczy i stacji energii elektrycznych, analitycznych przyrządów, w trakcie wytwarzania półprzewodników, sprężonego powietrza i wielu innych procesach specjalistycznych. Nie należy zapominać jak ważną rolę odgrywają w medycynie – skutecznie ochładzają urządzenia na co dzień wykorzystywane w szpitalach, a wśród nich znajdują się – lasery czy rezonans magnetyczny. Agregaty przeznaczone dla do celów przemysłowych często są scentralizowane – wówczas jeden lub kilka agregatów przy wytworzeniu odpowiedniej mocy generują płyn, którego temperatura zapewnia utrzymanie procesu potrzebującego najniższej temperatury, kiedy w tym czasie układy podmieszania na konkretnych odcinkach mechanizmy zapewniają stałą temperaturę w pozostałych procesach. Jeżeli chodzi natomiast o układy zdecentralizowane to w tym przypadku każdy proces ma swój własny agregat. Istnieje również możliwość połączenia agregatów scentralizowanych z zdecentralizowanych, w przypadku, kiedy procesy wymagają tej samej temperatury, ale nie obligują do pracy ciągłej.

Agregat wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem – wady i zalety

Spośród agregatów wody lodowej wyróżniamy te ze skraplaczem chłodzonym powietrzem i ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Pierwsze z nich lokalizowane są zewnętrznie, najczęściej na budynkach – w jednej obudowie i wraz z pozostałymi częściami agregatu. Określa się je mianem – monobloku. Warto nadmienić, że jest to najpopularniejsze i oczywiście najczęściej wybierane rozwiązanie – przede wszystkim ze względu na kwestie finansowe. Aspekt pieniężny to oczywiście jedna z wielu zalet, wymienić można ponadto – skumulowane do minimum rozmiary urządzenia, relatywnie niskie koszty inwestycji i montażu, duża wydajność, możliwość wyboru opcji z wbudowanym modułem hydraulicznym. Natomiast jeżeli mielibyśmy wskazać na wady tego rozwiązania, to z pewnością znalazłby się tutaj ograniczony zasięg temperatury działania urządzenia oraz ograniczona temperatura powietrza, które otacza urządzenie.

Agregat wody lodowej ze skraplaczej chłodzonym cieczą – wady i zalety

Jak wspominaliśmy oprócz wariantu skraplacza chłodzonego powietrzem, istnieje możliwość wyboru skraplacza chłodzonego cieczą. Urządzenie ulokowane na zewnątrz budynku możne zostać rozdzielone z pozostałymi częściami agregatu, które umiejscawia się w maszynowi (zawsze wewnątrz budynku). Oczywiście przeanalizować warto za i przeciw wykorzystania tego rozwiązania. Zaletą będzie przede wszystkim mały rozmiar agregatu, wysoka wydajność energetyczna, ograniczenie hałasu (jeżeli zdecydujemy się na wybór skraplacz o rozbudowanej powierzchni). Wśród wad pojawią się bez wątpienia wyższe, niż w przypadku wariantu pierwszego, koszty instalacji i inwestycji, ograniczony dystans skraplacza od agregatu, znacznie większa ilość cieczy chłodzącej, które znajduje się w obiegu, a ponadto ograniczona temperatura powietrza, która otacza pracę urządzenia.