Ustawa F-Gaz

Certyfikat F-Gaz firmowy Masterklima Mariusz Jóźwiak

Certyfikat F-Gaz firmowy Masterklima Mariusz Jóźwiak

ustawa-f-gazowa-1

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-Gaz)